Zakończyła się realizacja unijnego projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom". Zakończyły się zarówno roboty budowlane jak i rozliczanie inwestycji.

115 km kanalizacji sanitarnej

64 km modernizacja wodociągu

43 km kanalizacji deszczowej

35 przepompowni

tak w skrócie wygląda podsumowanie projektu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bytom. Samorząd z wnioskiem do Komisji Europejskiej o dofinansowanie tego projektu wystąpił w 2004 roku. Roboty budowlane rozpoczęły się we wrześni 2006 roku a zakończyły w listopadzie 2010. Calkowity koszt tej inwestycji to 91,1 mln euro

KOMENTARZE