Posłowie uchwalili nowe prawno wodne. Przepisy wejdą w życie wraz z początkiem 2018 roku i zakładają m. in. powołanie do życia nowej instytucji zarządzającej wodami w Polsce. Strażnikiem cen a także podmiotem odpowiedzialnym za inwestycję będzie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ponadto ustawa obciąża za korzystanie z wody właścicieli dużych gospodarstw rolnych, branżę energetyczną, producentów napojów, hodowców ryb i innych przedsiębiorców, którzy do produkcji zużywają dużej ilości wody. Przepisy od początku budzą kontrowersje, w myśl zapisów bowiem opłata za pobór wód powierzchniowych ma być zróżnicowana w skali kraju. W województwie śląskim będzie ona najwyższa na co zwracał uwagę marszałek województwa śląskiego, Wojciech Saługa. O szczegółach w materiale.

Media

KOMENTARZE