Pierwsze posiedzenie zgromadzenia Metropolii, które odbyło się 29 sierpnia zakończyło się niepowodzeniem.

Przewodniczący sesji wójt Gierałtowic Joachim Bargiel przerwał je po głosowaniu na przewodniczącego zgromadzenia, kiedy większości głosów nie uzyskał prezydent miasta Katowice Marcin Krupa. Nie doszło również do wyboru zarządu. Posiedzenie zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, podczas którego zaplanowane było rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie m.in. uchwalenia budżetu Metropolii na 2017 rok i przyjęcia projektu statutu Związku Metropolitalnego zostało przeniesione na 12 września.

Media

KOMENTARZE