30 sierpnia podczas Międzynarodowych Targów Górnictwa Przemysłu Energetycznego i Hutniczego w Katowicach znany polski producent maszyn górniczych KGHM ZANAM, podpisał list intencyjny z KapschTelematic Services, dotyczący współpracy przy rozwoju elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatoll.

Szczegółowe ramy współpracy wypracują zespoły projektowe, które po podpisaniu listu zostaną specjalnie powołane. Więcej w materiale.

Media

KOMENTARZE