Istota samorządności ma na Górnym Śląsku bogate tradycje. W dwudziestoleciu międzywojennym na tym terenie funkcjonował Sejm Śląski, silną pozycję mają tutaj również ruchy autonomiczne. Aby jeszcze mocniej zaakcentować rolę samorządu we współczesnej demokracji z inicjatywy marszałka województwa śląskiego powstał Młodzieżowy Sejmik Wojewódzki.

 

O szczegółach w materiale.

 

Media

KOMENTARZE