23 października prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o deputacie węglowym dla emerytów i rencistów górniczych.

 

O rekompensatę mogą się ubiegać emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu a którym zawieszono wypłatę świadczenia. Uprawnione będą też wdowy, wdowcy oraz sieroty otrzymujące renty po górnikach.

Ministerstwo Energii szacuje, że do poboru rekompensaty w wysokości 10 tys. zł jest uprawnionych ok. 235 tys. osób. Realizacja rządowego projektu ma kosztować budżet państwa ponad 2 mld zł.

W Rudzie Śląskiej wnioski można pobierać oraz składać w budynkach dyrekcji Huty Pokój, Bielszowice oraz Halemba-Wirek. W Bytomiu z dokumentami trzeba się udać na ul. Łużycką do budynku KWK Centrum. Złożenie wniosku jest równoznaczne z rzeczeniem się praw do wypłaty deputatu w przyszłości.

Emeryci i renciści na złożenie wniosku mają 21 dni. Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski przypomina, że pobranie, wypełnienie oraz złożenie dokumentu nie wiąże się z żadnymi opłatami. Spółki węglowe uruchomiły specjalne infolinie w sprawie obsługi całego przedsięwzięcia.

 

Media

KOMENTARZE