Rada ds. Różnorodności Biologicznej Parku Śląskiego, we współpracy z przedstawicielami śląskich uczelni, stworzyła mapę stref przyrodniczo – użytkowych.

 

Celem tej inicjatywy jest rozróżnienie części Parku pod względem potrzeb przyrodniczych i ochronnych. Wszystko po to, aby prowadzić różnorodną politykę wobec każdej części obiektu tak, aby równomiernie rozwijać każdą strefę zgodnie z pełniona przezeń funkcją. Plan przewiduje podział Parku Śląskiego na 9 stref m.in. strefę ścisłej ochrony przyrody, komunikacyjną, rekreacyjno-parkową czy tereny przeznaczone pod inwestycje. Dokument pozwala na planowanie rozwoju przestrzeni z dbałością o środowisko przyrodnicze parku.

 

Media

KOMENTARZE