Ujednolicenie regulacji, budowa ścieżki kariery zawodowej i uproszczenie systemu wynagrodzeń – to postulaty przedstawicieli władz państwowych, związków zawodowych i Polskiej Grupy Górniczej, które wybrzmiały w trakcie konferencji w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Po utworzeniu PGG, przygotowaniu planu inwestycyjnego i stworzeniu kopalń zespolonych przyszła kolej na debatę o układzie zbiorowym pracy.

 

Jednym z powodów tej inicjatywy jest próba zachęcenia potencjalnych nowych pracowników kopalń. Pytań podczas konferencji było wiele.

Ale czy konkluzje wypracowane w trakcie panelu dyskusyjnego kończącego konferencję zostaną wprowadzone w życie, dowiemy się w przyszłym roku. Jedno jest pewne – układ zbiorowy pracy popierają zarówno przedstawiciele strony społecznej, Polskiej Grupy Górniczej jak i ministerstwa energii. Zdaniem śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” układ ma być dla przedsiębiorców jak konstytucja.

 

Media

KOMENTARZE