W ciągu kilku najbliższych tygodni rozpocznie się postępowanie przetargowe na remediację i bioremediację stawu Kalina w Świętochłowicach. Koszt tej inwestycji to 70 milionów złotych. Znaczną część pokryje dotacja z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska w wysokości 55 milionów złotych.

Pierwszym etapem rewitalizacji będzie uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół stawu. Przy ulicach przylegających do zbiornika, m.in. Wiśniowej, Plebiscytowej i Topolowej zostanie wymieniona infrastruktura wodno-kanalizacyjna, a także dojdzie do remontu dróg i chodników. Prócz tej inwestycji, zaplanowano również generalną przebudowę stadionu przy ulicy Bytomskiej 40. Popularna "Skałka" ma być gotowa w połowie przyszłego roku.

Media

KOMENTARZE