W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej 5 pracowni do praktycznej nauki zawodu zostało wyposażonych w nowoczesny sprzęt. Poczynione inwestycje otwierają nowe możliwości dla młodzieży. 

Wartość inwestycji wyniosła ponad 2 mln zł, część nakładów pochodzi ze środków zewnętrznych.

Zmodernizowane sale służą do nauki takich zawodów, jak m.in. technik elektryk, technik usług fryzjerskich, kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, piekarz, wędliniarz oraz ślusarz.
Kadra kierownicza centrum uważa, że nowoczesny sprzęt przyciągnie młodzież do kształcenia na specjalistów w tych branżach.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej prowadzi też Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla osób dorosłych

Media

KOMENTARZE