Sprawom finansowym została poświęcona XXXVII sesja Rady Miejskiej w Bytomiu. W trakcie obrad dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w budżecie miasta. Wszystko to, by kluczowe dokumenty w końcu uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Media

KOMENTARZE