Kilkanaście godzin trwała sesja Rady Miejskiej w Bytomiu. Sesja ważna, bowiem jednym z punktów, który znalazł się w porządku obrad było udzielenie absolutorium prezydentowi Damianowi Bartyli. Już przed sesją było wiadomo, że o to może być ciężko. Negatywnie zaopiniowała sprawozdanie prezydenta Regionalna Izba Obrachunkowa, która wytykała nieprawidłowości w wieloletniej prognozie finansowej i zwracała uwagę na nie realistyczne poręczenia. Z tymi zarzutami RIO prezydent Bytomia się nie zgadzał.

Media

KOMENTARZE