Październikowe obrady sesji Rady Miejskiej w Bytomiu początkowo planowane były na dwa dni. Ze względu na dużą ilość uchwał jednak zakończyły się pierwszego dnia i najwięcej uchwał dotyczyło zmian w sprawie przekształcania dotychczasowych bytomskich szkół sześcioletnich.

 

Nie zostały również pominięte zmiany dotyczące ceny wody, uchwała miała być formalnością, jednak radni mieli pewne obawy. Dużo kontrowersji wzbudziły również po raz kolejny obligacje, które nadal wstrzymywane są przez radnych. Wiąże się to z ciężką sytuacją finansową miasta oraz z brakiem środków na grudniowe wypłaty.

Na obradach została również wyjaśniona sytuacja nocnej opieki medycznej w bytomskich szpitalach. Podsumowany został również temat pracy komisji rewizyjnej, która sprawdziła skargi dotyczące działań prezydenta miasta.

Obrady trwały do późnych godzin nocnych, zostały omówione wszystkie punkty uchwał. Wiele projektów wzbudziło wiele kontrowersji, nie pominięto również tematu zbliżającego się referendum.

 

Media

KOMENTARZE