Ich wkład w kulturę na Górnym Śląsku był duży, ślady widzimy po dziś dzień. Dlatego naukowcy z Polski i zagranicznych uczelni wzięli na warsztat historię Żydów na Kresach Wschodnich w trakcie V Międzynarodowej Konferencji Kresowej. Wydarzenie zorganizowało Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.

 

Konferencja trwała dwa dni, w wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele ośrodków akademickich z Wilna, Mińska a nawet Oxfordu. Więcej w materiale.

 

Media

KOMENTARZE