Policjanci z bytomskiej drogówki poszukują osób, które mogłyby pomóc w ustaleniu okoliczności niewyjaśnionych zdarzeń drogowych.

Utrudnienia na drogach Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że w najbliższym czasie czekają kierowców utrudnienia drogowe.

Nieostrożne obchodzenie się otwartym ogniem przez gospodarza domu jednorodzinnego doprowadziło do pożaru. Spaleniu uległ dach budynku, a straty wstępnie oszacowano na około 100 tysięcy złotych. Sprawę wyjaśniają policjanci z komisariatu w Bytomiu – Miechowicach.

Po raz piaty ruszyły w Bytomiu Prace Społecznie Użyteczne. To program pomagający wyjść osobom długotrwale bezrobotnym na tzw. prostą.

Sąd Najwyższy odmówił uchylenia wyroków grzywien wobec trzech mężczyzn, którzy w dniu wyborów samorządowych w 2002 r. bezpłatnie rozdawali w Bytomiu alkohol w zamian za głosowanie na jednego z nich.