Radzionkowska Biblioteka (ul. Knosały 61a) zaprasza do odkrywania historii rodzinnych. Od 26 do 30 marca w ramach Tygodnia z Internetem odbędzie się akcja tworzenia drzew genealogicznych.

16 marca w Centrum Kultury Karolinka miłośnicy twórczości filmowej Janusza Morgensterna będą mieć okazję uczestniczenia w dwóch seansach filmów artysty.

Wiemy, kto wygrał wybory uzupełniające do Rady Miasta Radzionków.

15 marca w Centrum Kultury "Karolinka" odbędzie się bezpłatne badanie słuchu, kierowane dla osób po 50. roku życia i osób z niedosłuchem.

Dwie rzeczy są pewne. Po pierwsze w Radzie Miasta Radzionków pojawi się nowy radny. Po drugie – będzie miał 27 lat. W takim wieku są bowiem obaj kandydaci, którzy zdecydowali się wziąć udział w uzupełniających wyborach do Rady Miasta Radzionków.