Radzionkowski rynek powstanie na terenie byłego folwarku. Twórcami koncepcji nowego obiektu urbanistycznego, który zamknięty będzie m.in. ulicami Knosały i Śródmiejską, są naukowcy działający pod przewodnictwem prof. Stanisława Lessaera z Politechniki Śląskiej.

W Radzionkowie zostały wręczone nagrody dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym we współzawodnictwie krajowym.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży obwieściła „Ogólnopolski Konkurs Grantowy”, który jest elementem programu „Równać Szanse 2012”. Za ten ostatni odpowiedzialna jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Radzionków zaprasza na naturalne lodowisko, przygotowane na boisku szkolnym, przy hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wstęp bezpłatny. Wypożyczenie łyżew: 3 zł/h

Radzionków podejmuje działania ekologiczne.