Kilkudziesięciu zawodników wzięło udział w Mistrzostwach Radzionkowa w Tenisie Stołowym. Jednego dnia rywalizowały dzieci, a drugiego dorośli. Emocji nie brakowało.

Od początku 2014 roku gmina Radzionków intensywnie pracowała nad koncepcją rozwiązania problemu komunikacyjnego związanego z wiaduktem przy ul. Zejera. We wrześniu 2015 roku firma G.F-MOSTY z Piekar Śląskich przedstawiła kilka koncepcji udrożnienia komunikacji tzw. „Górki”.

W Radzionkowie została zakończona inwestycja z zakresu gospodarki ściekowej. Na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Szybowej oddano do użytku nową przepompownię ścieków. Całkowity koszt robót to 1.800.000 zł, a inwestycja została wsparta przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dziś jury oceniło prace, które napłynęły do konkursu "Radzionków w kadrze zatrzymany". Uczestnicy mogli nadsyłać fotografie związane z Radzionkowem w kilku kategoriach: "reportaż lub zdjęcie reporterskie", "Nasze miasto" i "Dni Radzionkowa". W sumie do konkursu napłynęło ponad 100 prac. Lista nagrodzonych została opublikowana na stronie www.radzionkow.pl

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie przypomina o obowiązku dokonania przez właścicieli i administratorów nieruchomości na terenie gminy Radzionków przeglądu wewnętrznej instalacji wodociągowej i zabezpieczenie jej przed zamarznięciem.