Do dziś mieszkańcy mieli szansę zgłaszać uwagi i wnioski do raportu oddziaływania na środowisko zakładu przetwarzania odpadów niebezpiecznych, który docelowo miałby powstać na terenach po byłej Elektrowni w Rudzie Śląskiej - Halembie. Jak duży był odzew mieszkańców i czy obawy mieszkańców są uzasadnione o tym w materiale.

Media

KOMENTARZE