Wakacje zagranicą udadzą się tylko wtedy, gdy wszystko będzie dokładnie zaplanowane. Trzeba pamiętać nie tylko o elementach bagażu ale przede wszystkim o własnym zdrowiu. W przypadku zagranicznych wyjazdów warto mieć przy sobie EKUZ, czyli tak zwaną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Prawo do otrzymania karty mają wszyscy, którzy są ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia. Na Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego znajdują się takie dane jak: imię, nazwisko, data urodzenia, pesel, numer identyfikacyjny karty oraz data jej ważności. Warto dodać, że posiadanie EKUZ nie zapewnia bezpłatnego leczenia w prywatnych jednostkach medycznych. Poza tym trzeba wiedzieć, iż posiadanie EKUZ, nie gwarantuje osobom poszkodowanym zwrotu takich kosztów jak np. koszty transportu medycznego zarówno w kraju zdarzenia, jak również transportu medycznego do Polski.

Media

KOMENTARZE