Już od kilku lat na terenie Rudy Śląskiej działa Fundacja Przyjaciół Świętego Mikołaja stworzona przez mieszkańców miasta. Jej celem jest niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Zeszyty, książki, kredki i farby, tych przyborów szkolnych potrzebują wszystkie dzieci, ale nie wszystkie mogą na nie liczyć, dlatego Fundacja Przyjaciół Świętego Mikołaja prosi rudzian o włączenie się w niesienie pomocy dla najmłodszych. Aby żadnemu potrzebującemu dziecku nie zabrakło przyborów, fundacja rozpoczęła zbiórkę na miesiąc przed rozpoczęciem roku szkolnego. Warto dodać, że członkowie fundacji działają na zasadach charytatywnych i nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę.

Media

KOMENTARZE