Ulica Wincentego Janasa będzie przejezdna na całej długości! Tak zdecydowali mieszkańcy Rudy Śląskiej, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych. W głosowaniu wzięło udział 246 osób. Tylko nieliczni opowiedzieli się za ograniczeniem ruchu i budową w tym miejscu deptaku. Za tą opcją było tylko ok. 17% głosujących. Natomiast prawie 83% ankietowanych chciało zachować przejezdność ulicy.

– Ulica Janasa zostanie zmodernizowana zgodnie z wolą mieszkańców. Dwie zaprezentowane im koncepcje w jasny sposób przedstawiają zakres planowanych robót. Skoro rudzianie chcą, by ulica była przejezdna, to taka też będzie – zapowiada prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Przypomnijmy, że konsultacje społeczne trwały od 28 czerwca do 4 sierpnia br. Przygotowana w tym celu ankieta dla mieszkańców zawierała pytanie dotyczące wyboru jednego z dwóch wariantów organizacji ruchu. Pierwszy z nich zakładał całkowitą przejezdność drogi, drugi - budowę deptaku na długości od ul. Smołki do ul. Wolności. Wypełnioną ankietę można było zostawić w Urzędzie Miasta, siedzibie Rejonu Eksploatacji Budynków nr 1 MPGM TBS Sp. z o.o. lub wysłać na adres magistratu tradycyjnie bądź pocztą mailową.

W głosowaniu udział wzięło 246 osób, z czego przeważająca większość rudzian, bo aż 195 osób, opowiedziała się za tym, by droga ta była przejezdna. Teraz przyszedł czas na zlecenie wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej. - Projekt stosunkowo nie będzie odbiegał od wybranej koncepcji. Planuje się przebudowę jezdni, chodników, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicy oraz budowę kanalizacji deszczowej – tłumaczy Bartosz Wójcik z Wydziału Dróg i Mostów UM.

Kwestią, która obecnie sprawia największy problem mieszkańcom ul. Janasa, jest ograniczona liczba parkingów w tym rejonie. Dlatego też w ramach przyszłej modernizacji miałoby tam powstać 76 miejsc postojowych. Część z nich uformowana zostanie w formie zatok wzdłuż całej ulicy Janasa, z możliwością parkowania równoległego lub skośnego. Ponadto parking na 20 miejsc powstanie też przy ul. Smołki. Ciekawym rozwiązaniem jest też wykonanie części chodników z żółtawej kostki o podwyższonym standardzie, imitującej staromiejski bruk. Zabieg ten, wraz z montażem stylizowanych lamp ulicznych, pomoże zachować zabytkowy charakter tej części dzielnicy.

- Dokumentacja projektowa ma powstać do końca lutego 2018 roku. Po tym czasie, w ramach możliwości finansowych, projekt wprowadzany będzie w życie – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk. – By inwestycja przyniosła jak najlepsze efekty, ważne jest zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron. Teraz jest czas na to, by właściciele nieruchomości mogli uporządkować sprawy związane z działaniem sieci sanitarno-kanalizacyjnej czy energetycznej na swoim terenie. Mamy też nadzieję, że do czasu realizacji projektu wygląd elewacji budynków znajdujących się przy ulicy Janasa ulegnie poprawie – dodaje.

Źródło: UM Ruda Śląska

Media

KOMENTARZE