W związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwę budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej a także uchwałą rady miasta z dnia 30 sierpnia tego roku w Rudzie Śląskiej zmienia się nazwy trzech ulic.

 

Ulica Gwardii Ludowej obecnie będzie nazywana ulicą Witolda Pileckiego, ulica Związku Młodzieży Polskiej będzie ulicą Jana Karskiego, a ulica Aleksandra Kowalskiego-Olka będzie ulicą Henryka Sławika.

 

Zmiana nazwy ulic w związku z ustawą dekomunizacyjną nie wiąże się z koniecznością wymiany dokumentów tj. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy czy dowód rejestracyjny pojazdu. O zmianie nazwy ulicy należy powiadomić jedynie niektóre urzędy dokonując aktualizacji danych m.in. w ZUS-ie, Bankach czy Urzędzie Skarbowym. Obowiązku mają również przedsiębiorcy, który posiadają firmy przy ulicach, których nazwa została zmieniona. Osoby fizyczne i spółki cywilne posiadające wpis w Centralnej Ewidencji Informacji o działalności gospodarczej powinny zgłosić zmianę danych dotyczących adresu zamieszkania i miejsca prowadzenia działalności poprzez złożenie wniosku w Urzędzie Miasta.

 

Jednak to nie wszystkie formalności, które należy dopełnić w związku ze zmianą ulic. Przedsiębiorcy muszą pamiętać o tym, że mają pieczątki, informatory, formularze z nazwą gdzie występuje ulica, również na kasie fiskalnej należy dokonać zmian.

Warto dodać, że w związku z ustawą nie ma opłat za zmiany wprowadzone w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i pismach urzędowych.

 

Media

KOMENTARZE