Rudzki magistrat negatywnie zaopiniował eksploatację węgla z 3 z 35 ścian wydobywczych jakie w latach 2018-2020 Polska Grupa Górnicza chce uruchomić w KWK Ruda.

 

Decyzję o negatywnej opinii podjęto przede wszystkim w interesie mieszkańców. Władze miasta boją się dalszych szkód niegdyś najpiękniejszej dzielnicy miasta Wirek, gdzie znajdują się m.in. domy z XIX i XX wieku oraz kościoły św. Antoniego i św. Wawrzyńca.

Plan ruchu zakładu górniczego to podstawowy dokument określający zasady prowadzenia wydobycia węgla. Procedura zatwierdzenia planu obejmuje obowiązek pozyskania przez dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, którego obszar objęty jest planem.Końcowa decyzja w tej sprawie należy jednak do Okręgowego Urzędu Górniczego.

Kopalnia Ruda, którą tworzą ruchy Bielszowice, Halemba i Pokój zatrudnia ponad 6,5 tys. osób z których ponad 5 tys. osób pracuje pod ziemią. Jest to największy pracodawca w mieście. Obszar górniczy KWK Ruda to ponad 102 km 2.

 

Media

KOMENTARZE