4. grudnia to dzień, w którym  w cechowniach kopalń i kościołach wybrzmiewają orkiestry górnicze i pieśni do patronki górników świętej Barbary. To dzień, w którym nie mówi się o problemach i trudzie, jaki nieodłącznie towarzyszy górnikom każdego dnia, ale składa życzenia i modli o pomyślną przyszłość.

Polska Grupa Górnicza rozpoczęła świętowanie już w piątek spotkaniem z przedstawicielami polskiego rządu. Dwa nowe bloki energetyczne opalane węglem oraz wizja potrzeby wydobycia do 2050 roku to dobre znaki dla górnictwa, które pozwalają na spokojniejsze świętowanie Barbórki.

W cechowni kopalni Ruda Ruch Halemba wręczono odznaczenia i stopnie górnicze wyróżnionym pracownikom, złożono kwiaty przed figurą patronki, po czym odbyły się wspólne, tradycyjne modlitwy. Górnicy doskonale wiedzą czego życzyć braci w ich wspólne święto.

Barbórka to tradycyjnie dzień wolny od pracy, jednak górnicy także Ci z kadry zarządzającej ubierają swoje stroje galowe - tego dnia szczególnie doceniając trud codziennej pracy.

W Rudzie Śląskiej uroczystość w cechowni tradycyjnie kontynuowana jest przemarszem do Kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Halembie, gdzie odprawiana jest Msza Święta w intencji wszystkich górników. Tego dnia wspomina się także górników, którzy na stanowiskach pracy stracili życie. Tradycyjne śląskie Szczęść Boże było
zawsze dla górników niezwykle ważne, są więc i życzenia proboszczów obu halembskich parafii.

My także dołączamy się do życzeń owocnej pracy i każdej szczęśliwej szychty. Szczęść Boże!

 

Media

KOMENTARZE