Podczas nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta po sprawozdaniu z działalności prezydenta miasta podjęto dwie uchwały:
-pierwsza dotyczyła wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu spółce Aquadrom z przeznaczeniem na refinansowanie kredytu inwestycyjnego
- druga dotyczyła zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2041.
Kolejna sesja zaplanowana została w normalnym trybie na 20 grudnia, na godzinę 13:00.

 

Media

KOMENTARZE