Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej obchodzi swoje 10-lecie. Z tej okazji w Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej odbyła się konferencja podsumowująca mijająca dekadę pod względem przeciwdziałania przemocy w rodzinie z perspektywy działalności ośrodka.

 

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele placówki jak i uczelni wyższych, policji i zakładu karnego. Tematem konferencji były m.in. aspekty prawne procedury „Niebieskiej Karty”, zadania realizowane w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także kierunki pracy resocjalizacyjnej ze sprawcami przemocy domowej.
Konferencję zakończył występ klas mundurowych XIV LO w Katowicach w ramach spektaklu profilaktycznego Katharsis. Działalność ośrodka jest ukierunkowana na pomoc osobom przeżywającym wszelkiego rodzaju kryzysy i mające za sobą traumatyczne przeżycia. 

 

Media

KOMENTARZE