W Rudzie Śląskiej uchwalony został budżet na 2018 rok. Dominującym elementem sporów o budżecie stała się inwestycja z zakresu tzw. przemysłu czasu wolnego, czyli popularne w dyskusjach oceanarium.

 

Z budżetu na rok 2018 środki na inwestycję zostały zdjęte, w łącznej kwocie 10 mln złotych, a z wieloletniej prognozy wycofano część, także o wartości 10 mln złotych.

Zgodnie z przyjętą uchwałą wydatki mają się zamknąć w kwocie 764,5 mln złotych, a dochody na poziomie 699,7 mln złotych. Na pokrycie deficytu uruchomiona zostanie kolejna transza kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Największa część budżetu przeznaczona zostanie na oświatę i wychowanie, w dalszej kolejności na pomoc społeczną i rodzinę. Ogółem inwestycje stanowić będą 18% budżetu, z tego najwięcej pochłoną drogi - aż 71 mln złotych.

 

Media

KOMENTARZE