Aktualna ustawa o rewitalizacji nakłada na gminy obowiązek stworzenia Gminnych Programów Rewitalizacji według nowych zasad.

 

Wczoraj podczas sesji Rady Miasta w Rudzie Śląskiej podjęto uchwałę, która wyznacza 12 obszarów zdegradowanych na terenie miasta, które objęte zostaną działaniami rewitalizacyjnymi. Na decyzje w sprawie konkretnych przedsięwzięć musimy poczekać do końca pierwszego kwartału 2018 roku.

Jeszcze do końca stycznia zainteresowani mogą wypełniać specjalną kartę projektu rewitalizacyjnego.

Decyzją miasta we współpracy ze specjalistami oraz po konsultacjach społecznych dwa największe obszary objęte rewitalizacją w Rudzie Śląskiej to północna część dzielnicy Ruda oraz centralna część Wirku z Czarnym Lasem. Na rewitalizację w mieście można pozyskać środki zewnętrzne.

Tylko w tym roku, miasto na ten cel miasto przeznaczy 21 mln złotych. Zakończy się między innymi rewitalizacja hałdy w rejonie ulicy 1 Maja oraz rozpocznie się budowa Traktu Rudzkiego.

 

Media

KOMENTARZE