Szansa na dofinansowanie.

Mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą otrzymać nawet 100% dofinansowania do modernizacji swoich budynków, na których  wciąż zalega azbest.
Władze Rudy Ślaskiej wystąpiły do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o przyznanie mieszkańcom pieniędzy na usuwanie azbestu.
Dofinansowanie może wynieść nawet 100%  kosztów związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest. Aby ubiegać się o dotację, trzeba złożyć wniosek w Urzędzie Miasta
w Rudzie Śląskiej. Według ostatnich danych w Rudzie Śląskiej znajduje się jeszcze ponad 200 budynków, w których znajduje się azbest pod różnymi postaciami. Ze względu na bardzo dużą trwałość płyt azbestowo-cementowych, zgodnie z polskim prawem wyroby azbestowe dopuszczono do użytkowania do końca 2032 roku, pod warunkiem ich odpowiedniego stanu technicznego.

Media

KOMENTARZE