W Wielką Sobotę we wszystkich rudzkich parafiach odbyły się uroczyste święcenia pokarmów, które trafiły na wielkanocny stół. Z naszą kamerą udaliśmy się na Halembę do tamtejszego kościoła pod wezwaniem Bożego Narodzenia na tamtejsze święcenie.

 

Punktem obowiązkowym wśród wielkanocnych zwyczajów jest święcenie pokarmów. W tym celu rudzianie od rana kierowali swoje kroki do okolicznych parafii. Podobnie było w kościele pod wezwaniem Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej Halembie, gdzie tłumy wiernych przybyły ze swoimi koszykami. W święconce znajdowały się tradycyjne produkty, które w niedzielę trafiły na wielkanocny stół.

Pokarmy znajdujące się w koszykach nie były przypadkowe. Każdy z nich ma swoją określoną symbolikę.

Zwyczaj święcenia pokarmów jest w Polsce obecny od stuleci. Na Górnym Śląsku ta tradycja była jednak bardzo długo nieznana. Dopiero w latach 70. i 80. XX wieku zwyczaj ten rozpowszechnił się w naszym regionie.

Media

KOMENTARZE