Rada Miasta w Rudzie Śląskiej uchwaliła nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy to obszaru pomiędzy autostradą A4, ulicami 1. Maja, Zabrzańską oraz wschodnią granicą miasta.

Każdy mieszkaniec, który chce dowiedzieć się, jaki jest cel przeznaczenia danej lokalizacji może sprawdzić na internetowej stronie Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej. Tam znajduje się mapa, gdzie zainteresowani dowiedzą się do czego dany teren jest predestynowany. Miasto zapewnia, że to jeszcze nie koniec konsultacji w sprawie zagospodarowania przestrzennego dla miasta. Trwają rozmowy na temat zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych. Analizie został poddany także teren przeznaczony pod stworzenie Traktu Rudzkiego łączącego Nowy Bytom i Wirek

Obowiązujący dotychczas miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska został uchwalony w czerwcu 2006 roku. Od tego czasu wprowadzono w nim około 100 zmian. Prace nad nowym planem poprzedziło uchwalenie w marcu 2015 roku nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – dokumentu o bardziej ogólnym charakterze, z którym plan musi być zgodny.

Media

KOMENTARZE