W najbliższych dniach zostanie ogłoszony pierwszy z przetargów na zagospodarowanie terenów pocynkowej hałdy przy ul. 1 Maja.

 

122 letni budynek Liceum Ogólnokształcącego, oryginalny bruk i platany pamiętające czasy międzywojenne. Klimat tej zielonej alei stoi pod znakiem zapytania.

 

Pasowanie na ucznia to bardzo ważne wydarzenie w życiu pierwszoklasisty. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rudzie Śląskiej - Halembie to wyjątkowa uroczystość.

 

Od terminatora po polskiego husarza, od pojazdów wojskowych po zabytki architektoniczne. Wszystkie te okazy mogliśmy zobaczyć podczas Regionalnego Konkursu Modeli Kartonowych w In-nYm Domu Kultury w Rudzie Śląskiej. Wykaz konkursowych modeli pod względem tematyki był bardzo szeroki. 

 

16 października obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Z tej okazji co roku w połowie października odbywa się bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób.