Zastępca Prezydenta Miasta Michał Pierończyk działający z upoważnienia Prezydenta Miasta złożył wniosek o zwołanie w przyszłym tygodniu sesji nadzwyczajnej.

REZOLUCJA RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

W sprawie negatywnego wyniku rozstrzygnięcia konkursowego Narodowego Funduszu Zdrowia Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach wobec Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. prowadzącego działalność w zakresie świadczeń okulistycznych.

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej wystąpił do Prezydent Miasta Ruda Śląska z wnioskiem o zawieszenie i odwołanie Michała Pierończyka z funkcji Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska. Treść wniosku poniżej.

Pracownicy oraz Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 wystosowali list do Kuratorium Oświaty. Poniżej treść listu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Dryja podczas XXIV Sesji Rady Miasta zdał sprawozdanie z dotychczasowych prac komisji.