Do dziś mieszkańcy mieli szansę zgłaszać uwagi i wnioski do raportu oddziaływania na środowisko zakładu przetwarzania odpadów niebezpiecznych, który docelowo miałby powstać na terenach po byłej Elektrowni w Rudzie Śląskiej - Halembie. Jak duży był odzew mieszkańców i czy obawy mieszkańców są uzasadnione o tym w materiale.

Zieleń miejska to jeden z najbardziej pożądanych fragmentów infrastruktury miejskiej. W celu poprawy życia w mieście władze Rudy Śląskiej zaplanowały rewitalizację pięciu hektarów cennego przyrodniczo terenu, pomiędzy ulicą Bujoczka a ulicą Kościelną w Rudzie Śląskiej - Rudzie. Na realizację tego zadania miasto pozyskało blisko milion złotych z unijnego dofinansowania.

O godzinie 9:00 rozpoczął się egzamin gimnazjalny. Uczniom towarzyszyły emocje bowiem to pierwszy sprawdzian wiedzy, który będzie miał wpływ na dalszą edukację.

O szczegółach w materiale.

Co siódma osoba w Polsce jest niepełnosprawna. W Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej odbyła się wystawa fotograficzna prac Krzysztofa Gołucha, który głównie uwiecznia na kliszach osoby niepełnosprawne.

Na pomysł założenia prywatnej kopalni w Rudzie Śląskiej wpadł jeden z mieszkańców. W rejonie ulicy Mieszka I został odkryty tak zwany "biedaszyb". Nie wiadomo jak długo trwał proceder nielegalnego wydobycia węgla oraz ile zdołano go wydobyć. Jak przyznali jednak urzędnicy, którzy dokonali odkrycia, infrastruktura wykonana by zdobyć węgiel niejednego wprawiłaby w zdziwienie. O szczegółach tej sprawy w materiale.