We marcu we Świyntochlowicach mielimy juże trzecio edycjo fajeru mody Fashion Inside. Na tym niýłobycznym wydorzyniu swoja wizjo pokozać můgli mode projektanty.

We sobota 11 marca Świyntochlowice bůły bezmaś takům stolicům mody.  A przinajmij tukej u nos, bo sbajslowany tam uostoł fajer mody Fashion Inside. Idyjům tego wydarzynio je průmowaniý talyntůw swiůnzanych ze szyroko rozumianům modům.
    We latośnyj edycji fajeru swoje kolekcje můgli zaprezyntować: Tadeusz Gwóźdź, Ola Stodółka, Agnieszka Bonisławska, Piotr Popiołka ai Dominika Syczyńska. Jako prziznali nům Piotr Popiołek, kery modům chopskům zajmuje się juże ôd poru lot, take zamiłowaniý do mody prziłazi już za modu a potyn sie ýno uozwijo.
    A jaki tego moge być efekt? Styknie zobejrzeć sie na pokoz, kery sbajslowany uostoł na Fashion Inside. Jednako na tym fajerze niý ýno bůły sbajslowane pokazy. Poradziůło sie tyż uoboczyć roztomajte wystympy, choby dejmy na to kůncert latośnyj repryzyntantki Polski na kůnkursie Eurowizje – Kasi Moś. A wszysko to zwyrtnie pokludzili Nina Nocoń a chop ze Świyntochlowic Leszek Stanek.
    Taki fajer mody to ôkazjo niý ýno do poôglůndanio teroźnych tryndůw we modzie. Je tyż to jakiś knif na trefiynie modych projektantów ai mono na inszpiracjo. Nostympno tako sposobnoś juże za rok. Zocnie wszystkich zaproszůmy do zobejrzynio, co na bezrok bydzie we modzie.

KOMENTARZE