Rewitalizacjo we Radziůnkowie idzie coroz barzi do przodku. Teroźnie majům tam juże ekstra Kůmitet Rewitalizacje.

    Nojprzůd bůły trefy a kůnzultacyje ze miynszkańcami. Potyn przirychtowany uostoł Gminny Program Rewitalizacje, ô czym tyż my Wům juże uosprowiali. Teroźnie we Radziůnkowie sbajslowany uostoł tyż ekstra Kůmitet Rewitalizacje, kery bydzie ôdpowiydzialny za dorady przi programie rewitalizacje sztada.
    Ze 9 kandydatůw Burmistrz powołoł:
PRZEMYSŁAW KRZYSIK – REPRYZYNTANT INTERESARIUSZY
GRZEGORZ SZEREMETA – REPRYZYNTANT INTERESARIUSZY
EUGENIUSZ NOLEWAJKA – REPRYZYNTANT INTERESARIUSZY
JUSTYNA KORBELA – PRZEDSTOWICIEL UM RADZIŮNKŮW
DARIUSZ SZOPA – PRZEDSTOWICIEL UM RADZIŮNKŮW

KOMENTARZE