Juże niýdugo Sztad Muzeum miana Maksymiliana Chroboka na Rudzie we Rudzie Ślůnskij sie powiynkszy. Wszysko skuli tego, co prziłůnczůne a zrychtowane uostanům pomiyszczynia po downym kůmisariacie policje, kery bůł wele niego.

    Jako godajům Michał Pierończyk – Zastympnik Sztad Prezydynt – pomiyszczyna po downym kůmisariacie bydům prziłůnczůne do Muzeum a przekludzůny tam bydzie rychtůng, cob przistosować je na potrzeby muzealne. Cołko robota do zrobiynio to przede wszyskim, wybulyniý niýkerych ścian a postawiyniý nowych, wzmocniyniý gipsdeki a demůntaż ainfartu do downego kůmisariatu.
    Sbajslowno mo sam być wystowka, kero bydzie przedstowiać poczůntki cywilizacje, a ekůnumiki. Co interesant ôkludzać a tublikować nům niýkere ekůnumiczne pojyncia bydzie sům Karol Godula. Planirowano  je tyż nowo wystawa stało, kero zmianowano bydzie „Czos to piniůndz – historio cywilizacje a ekůnůmie na podstawie Rudy Ślůnskij”. Jako tublikujům Zdzisław Sobieraj ze Muzeum – ta wystowka bydzie przede wszyskim pokozywać historio ekůnumie bez przedstowiyniý historyje sztadůw. Jako dodwajům, mo łůna uatrakcyjnić muzeum, coby ludzi barzi rada sam prziłazili.
    Nadbytnio mo sam tyż być zrychtowano kafyjka. W sumie bydzie to ôdymkniyńciý na ij nowo , bo kejsik juże sam tako bůła - jako tublikujům nům Michał Pierůńczyk, a dodowajům, iże je to nawiůnzaniý do pewnyj trodycje. Chcům łůni bezto wykorzystać tyn potyncjał, kery sam je.
    Podle forplana cołko ta inwestycjo mo skůńczyć sie kajś za rok, czyli na 2 lata przed jubilyjům 20 lecio dziołanio Sztad Muzeum we Rudzie Ślůnskij.

KOMENTARZE