Bez cesta Piastowsko na Ôrzygowie we Rudzie Ślůnskij idzie juże spokojnie jeździć. Wyrychtowany tam uostoł na nowo most, dziynka kerymu teroski bydzie lepij a zichernij.

    Most na ceście Piastowskij na Ôrzygowie bezmaś czekoł na wyrychtowaniý. Jako pedzieli nům Jacek Otrębski ze Wydziołu Drůgůw a Mostůw Sztad Urzynda we Rudzie Ślůnskij, przepust kery bůł sam pryndzy mioł wiyncy jak sto lot a nadowoł sie do rymůntu.
    Cołko inwestycjo to utrota wiyncy jak 1,4 mln zł, jednako dziynka tyj robocie teroźnie nad potokym Julka je most na 12 metrůw dugi a 16 szyroki. Jako dodowo Jacek Otrębski nojprzůd musiały tam być wciśniynte do zola pale na 80 cyntůw szyroke, potyn na to prziszła kůnstrůkcjo ze belek, a na wiyrch betůnowo płyta. Podle ekspertůw taki most bydzie nům dugo służyć.
    To niý jednako kůniec inwestycyj drůgowych we Rudzie Ślůnskij. Na te we sztadzie je przeznoczůnych latosi 80 mln zł, a jako dodowajům Krzysztof Mejer – Zastympnik Sztad Prezydynt – hołda tych piniyndzy jeszcze czeko na wydaniý. W sumie hołda to je jeszcze do zrobiynio, bo dalij bydzie robiůno trasa N-S ai same miynszkańce chcieliby, coby w kůńcu na drůgach gruntowych zrobić normalny asfalt.
    A we planach sům juże nostympne inwestycje, choby ta na Halymbie, kaj mo być wyrychtowany mostek nad Kłůdnicům na ceście 1 Maja. Na to jednako jeszcze trocha doczkůmy.

KOMENTARZE