Na połowa marca sbajslowany je piyrszy taki sprowdzian wiedzy ô Ślůnskich Powstůniach. Wszysko robiůne je skiż 95 lecio plebiscytu, kery bůł sam kludzůny.

            

Ôba sztudynty. Ôba rajzyndry. Teroski chcům cuzamyn we 24 miesiůnce zwiydzić 24 europyjske stolice.

A co nojlepsze chcům to zrobić za myni jak 500 zł. Do sie?

 

 

Kej wlezymy juże dů dům, to muszymy pamiyntać, coby zawrzić dobrze dźwiyrza. Wszysko skuli tego, co jake ôszkliwce mogům sie spozorować, iże my ich niý zawarli a wlyź bezto do nos dů dům.

 

 

Teroźnie je coroz wiyncy możebności, coby lepi przirychtować mode mamy do nowyj role. Szule rodzynio, roztomajte norychta a nawet ekstra płachetki.

 

Apelacyjny Sůnd we Katowicach skazowoł skiż trogedie, jako stała sie we 2006 roku na grubie KWK Halymba.