Paweł Szpryngiel przejechali uostatnio na kole bez Ruda Ślůnsko. Cołko trasa, to jednako wiyncy jak 1000 km a rostomajte inksze sztady. Wszysko to skuli tego, coby spomůc bajtle niýmocne na weleporodowe uszkłůdzyniý splota ramiynnego.

Prokuratura we Rudzie Ślůnski umorzůła podszukůnek skiż mordyrstwa familie na Bykowinie ze łůńskigo roka. Podle teroźnego uzdanio, mordyrcům cołki familie bůł sům Pyjter K.

Bez 43 dni przelecieli 3 tauz. kilometrów. Jako padali ultramaratůńczyk August Jakubik, leko niý buło, nale udało sie dolecieć do kůńca.

Dziynka dofinansowaniu ze Unie Europyjski Ruda Ślůnsko przirychtuje nowe socjalne miynszkania.

Bez lato roztomajcie bywo u nos ze pogodům. Roz je hyca, roz zaś festelnie moge loć dyszcz. Kej za kedy przyndzie jako haja bez niebo abo jake wiatrzisko szarpie strůmami.