Majům swoje ekstra macki a wůniajům mamům. Tako spůmogajům małe bajtle we inkubatorach. Ôźmiyrnice bydům teroźnie uozdowane tyż we rudzkim lazarycie bajtlům, kere urodziůły sie rychlij jak miały.

 

4 czyrwnio uodestarty uostoł schrůn, czy jako to idzie pedzieć luftszuckeler na Miechowicach we Bytůniu. Bůło na prowda interesantnie.

 

We cołki Polsce je coroz wiyncy cysorek. Ô tym s czym trza sie rachować przi ciyńciu cysorskim uosprawiane bůło we Śląskiej Izbie Lekarskiej.

 

Fajer sztada juże za nami. Jednako werci sie jeszcze spůmnieć jako to bůło latosi bez dwa dni Rudy Ślůnski, bo bůło na prowda interesantnie.

Ogólnoksztalcąca Szkoła Baletowa im. Ludomira Różyckigo we Bytůniu kożdy rok bajsluje te niýôbyczne wydorzyniý. Na Balet Gali poradzi sie uoboczyć tancyn manszafty, absolwyntůw ai szkolorzy bytůńskij szule.