We Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 na Halymbie we Rudzie Ślůnski mielimy uostatnio turniyj graczek a igranio. Jako szło bajtlům we rywalizacyji?

 

Ruda Ślůnsko sbajslowała kůnkurs na mural na kamiynicy przi ceście Sienkiewicza na Wiyrku.

 

 Bez dwa dni we Szczyrku uosprawiane bůło ô aktualnych problymach a knifach na nie. Na Kůnwyncie Marszołkůw Wojewůdztw RP uzdowali, co zrobić m.in. ze synioralnům a zdrowotnům politykům ai jako realizować program „Rodzina 500+”.

Na wydziole nauk ô ziymi Ślůnskigo Uniwerziteta mielimy uostatnio ekstra gala skiż podsumowanio kůnkursa Zielona Pracownia. Prajsy ôd Wojewódzkigo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Katowicach dostały m.in. dwie szule ze Bytůnio.

 

Delegatura Regiůnalny Izby Gospodarczy we Bytůniu mo latosi jubilyjům 25-lecio.