Teroźnie je coroz wiyncy możebności, coby lepi przirychtować mode mamy do nowyj role. Szule rodzynio, roztomajte norychta a nawet ekstra płachetki.

 

Apelacyjny Sůnd we Katowicach skazowoł skiż trogedie, jako stała sie we 2006 roku na grubie KWK Halymba.

 

Szkolorze ze Zespołu Szkołůw nr 5 na Wiyrku we Rudzie Ślůnski mieli sposobnoś pojechać ze szule na praktyki do Niýmiec. 19 januara cołki program uostoł juże podsumowany.

Jaki powiniyn być szofer autobusa publik kůmunikacje? Asertiwny, uprzyjmny a kultůralny. Podle maili przisłanych do noszyj telewizyje idzie pedzieć, iże niý kożdymu jednako zdarzo sie takim być. A jako to rýchtých je?

 

Iże iś na swoje, to blank niý ma, to wiy bezmaś kożdy, wto juże to przeszoł abo sie do tego rychtuje. Styknie uobejrzeć, wiela kosztujům miynszkania. Ku tymu leko tyż niy ma dostać jako spůmoga ze państwa. A ô debet hipotyce tyż niý kożdy moge medytyrować.