We cołki Polsce je coroz wiyncy cysorek. Ô tym s czym trza sie rachować przi ciyńciu cysorskim uosprawiane bůło we Śląskiej Izbie Lekarskiej.

 

Fajer sztada juże za nami. Jednako werci sie jeszcze spůmnieć jako to bůło latosi bez dwa dni Rudy Ślůnski, bo bůło na prowda interesantnie.

Ogólnoksztalcąca Szkoła Baletowa im. Ludomira Różyckigo we Bytůniu kożdy rok bajsluje te niýôbyczne wydorzyniý. Na Balet Gali poradzi sie uoboczyć tancyn manszafty, absolwyntůw ai szkolorzy bytůńskij szule.

Juże 18 roz we Bytůniu bůła Tyjatromanio. Je to miyndzynacjůnalny fest dlo ludzi uobmiłowanych we tyjatrze. I to we tyjatrze roztojatyj zorty.

 

Coroz wiyncy sztadůw we Polsce ai u nos uzodow, coby zaszperować wystowianie u nich cyrkůw ze zwiyrzokami. Jako je we Rudzie Ślůnski a Bytůniu?