Latosi we Parku Strzelnica na Biylszowicach majům być zrealizowane nostympne inwestycyje. Wyrychtowane bydům 3 szpilplace: do fusbala, koszykůwki ai siatkůwki.

 

Kożdy, wto interesanci sie we strzydniowiyczu, zůmkach a riterach moge tera prziś do bytůńskich riterůw. Na ekstra trefach trynujům łůni fechtůnek ze mieczami a niý ýno. Coby uoboczyć wiyncy Bytomskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Leo Corde” zaproszo na zůmek.

 

Juże je przirychtowano i trefiůła juże do szkolorzy ze Szkoły Podstawowy nr 1 we Chorzowie. Ksiůnżka „Młodzi odkrywcy na Szlaku” mo spůmogać regiůnal edykacyjo.

 

Sztad Muzeum we Rudzie Ślůnski mo juże nowego Dyrehtora. Czamu?

 

Na połowa marca sbajslowany je piyrszy taki sprowdzian wiedzy ô Ślůnskich Powstůniach. Wszysko robiůne je skiż 95 lecio plebiscytu, kery bůł sam kludzůny.