We Katowicach trefili sie uostatnio skiż programa „Erasmus+ Młodzież”. Tref sbajslowany bez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli mioł za cwek pokozaniý idyje cołki akcje.

 

Teroski na Halymbie we Rudzie Ślůnski je juże zrychtowany na nowo torg. Pomiyniůł sie niý ýno wyglůnd, nale tyż i zichernoś kupowanio a sprzedowanio przi ceście Solidarności.

 

Sukces niý ma leki. Trza poświyncynio, czosu a zaangażirowanio. A przinajmij tako padajům kobiyty ze ślůnski rejyncji, kerym tyn sukces udało sie ôsiůngnyć. Coby docynić ich robota, ze 80 kandydotek Internauty uobsztalowali 50 tych nojbarzi wpływowych.

 

Parlamyntarysty we ślůnski rejyncji dogodali sie uostatnio, coby dziołać na rzecz sbajslowanio niýzolyżnego Ślůnskigo Instytuta Ônkologie we Glýwicach. Na ekstra sbajslowanym trefie we glýwickim ôddziyle teroźnego Instytuta szrajbniynte uostało ôświadczyniý ku tymu.

 

 Moge sie niý zdać, jednako we Polsce wcale niý ma tak leko, jak łazi ô woda. Gorzi ponoć je ýno we Belgii skuli tego, co tukej niý doś iże je mało wody, to jeszcze tyj nojwyższyj zorty to je ýno 1% wszyskigo.