Bytůń mo nowy knif na průmocjo. We filmie zmianowanym „Zieleń Miejska w Bytomiu” pokozujům, wiela je zielyni we tym sztadzie, choby dejmy na to we Suchyj Gůrze, Miechowicach, Rozbarku ai nawet we cyntrum.

Smart City na Chebziu? A mono we Rudzie Ślůnskij, a Chebize wożne we tyj idyji? Ta jedna z nojstarszych tajli Rudy Ślůnskij czeko na rewitalizacjo.

Zielůno strzałka na krojcokach zno bezmaś kożdy szofer. Ale eli kożdy s nich wiy, co łůna znaczy a co wolno, kej sie ôświyci?

Walyntynki to dziyń szczygůlny, kery bezmaś kożdymu sie jakoś spůmino. Latośne Walyntynki we tym Lazarycie na zicher juże bydům pamiyntać bez dugi czos.

Kůncerty dowali juże na roztolicznych binach m.in. we Polsce, Dani, Niýmcach, Słowacji, Austri. Akordýjůnisty ze grupy miana Edwarda Huloka ze Rudy Ślůnski grajům juże ôd 70 lot. I gynau skiż tego jubilyjům mielimy niýowno kůncert we Důmu Kultůry na Biylszowicach.