Parlamyntarysty we ślůnski rejyncji dogodali sie uostatnio, coby dziołać na rzecz sbajslowanio niýzolyżnego Ślůnskigo Instytuta Ônkologie we Glýwicach. Na ekstra sbajslowanym trefie we glýwickim ôddziyle teroźnego Instytuta szrajbniynte uostało ôświadczyniý ku tymu.

 

 Moge sie niý zdać, jednako we Polsce wcale niý ma tak leko, jak łazi ô woda. Gorzi ponoć je ýno we Belgii skuli tego, co tukej niý doś iże je mało wody, to jeszcze tyj nojwyższyj zorty to je ýno 1% wszyskigo.

 

We Rudzie Ślůnski bydymy mieli juże drugi Kůnwynt Gier a Fantastyki.

 

We Bytůniu mielimy uostatnio Miyndzynacjůnalny Modylarski Fest. Co interesantne byli tam byzuchanty niý ýno ze Bytůnio, nale nawet ze auslandu.

 

 Szkoła Podstawowo nr 20 na Kochlowicach we Rudzie Ślůnski je juże wysztramowano. Jednako roboty jeszcze trocha je, coby szkolorze můgli prziś nazod. Teroski uostali łůni przeniesiyni do inkszego zostympnikowego stawiynio.