Marszałkowski Urzynd Ślůnskij Rejyncje wkludził jakiś czos tymu „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej”. Co dowajům take sztandardy a eli tako insztrukcjo sie przidowo?

Wiyncyj jak 500 atrakcjůw we 47 industryjnych zobytkach we 28 sztadach ślůnskij rejyncji a ku tymu transport na fatki. Ja, to gynau je Industriada, kero latosi juże niýdugo.

Kůnst a zamiłowaniý bůły motywym kludzůncym na latośnyj edycji Fashion Mani. We Glýwicach mieli ôkazjo przedstowić sie niýkůmercyjne projektanty, dlo kerych moda to niý knif na gibke piniůndze, nale przede wszyskim kůnst.

We Radziůnkowie napoczyno sie nostympny etap uozwijanio drůgůw. Teroźnie prziszoł czos na zachodnio ôbwodnica.

Ô tym, iże kůmunikacjo je wożno, wiy kożdy. Żodnego tyż chyba niý trza przekůnywać, jak wożno kůmunikacjo je we biznesie. Beztuż, coby lepij sie kůmunikować a nawiůnzać nowe kůntakty, sbajslowany je cykel trefůw „Jej wysokość komunikacja”.