Na placu po downyj Szkole Ponadgimnazjalnyj nr 3 we Rudzie Ślůnskij ruszůła robota. Jednako eli przi ceście Kłůdnickij bydymy mieli nostympny market, hotel abo restaurana?

Na placu po downyj Elektrowni Halymba we Rudzie Ślůnskij mo być postawiůny zakład przetworzanio niýzichernych harmozi. Miynszkańce juże zaprotestowali. Juże abo dopiyro, bo cołko sprowa, co tera wylazła na wiyrch, ciůngnie sie juże ôd poru miesiyncy.

Jak każdego roka szkolorze ze SP nr 20 na Kochlowicach we Rudzie Ślůnski piyrszy dziyń wiosny spyndzili na prowda kreatywnie. Latosi hasłym na Dziyń Talyntůw bůła kultůra inkszych landów.

Rewitalizacjo we Radziůnkowie idzie coroz barzi do przodku. Teroźnie majům tam juże ekstra Kůmitet Rewitalizacje.

Poradziesiůnt kobiyt ze cołki Polski uostało uhůnorowanych mianym Kobiyty Charyzmatycznyj. We tym zocnym grůnie znolozła sie tyż Wiycpryzes noszyj telewizje - Izabela Piotrowska-Grosse.