Rechtory ze Salezjańskigo Zespołu Szkołůw Publicznych Don Bosko we Świyntochlowicach weznům udzioł we europyjskim projekcie na podwyższyniý kůmpetyncyj.

Plac przed Sztad Kultůr Cyntrum na Frynie mo przyńś metamorfoza. Niý bydzie sam juże parkplacu dlo autokůw, nale za to bydzie szło sie siednyć na ławce abo przejechać na kole. Wiyncy we materiale.

Nowe akwariům to teroski nowo przestrzyń dlo egzoticznych rybůw ze Ameryki Południowyj. Wyrychtowane bez pora miesiyncy akwariům uostało udostympniůne.

Aże 48 miliůnw zł wydane uostało we 2016 na inwestycyje drůgowe we Rudzie Ślůnski. A jako je planirowane we Budżecie na 2017? Eli robota na przi drůgach mo być dalij kludzůno we takim tympie? A mono jeszcze gibcij?

Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM Sezam działo juże ôd dziesiynciu lot. Fajer na te jubilyjům sbajslowali łůni we Sztad Kultůr Ôstrzodku we Zobrzu. Wiyncy we materiale.