Juże nostympny roz we Sztad Kultůr Cyntrum Karolinka we Radziůnkowie sbajslowano uostała Talentiada. Co interesant latośne Grand Prix dostała 10-letnio Oliwia Kopiec ze Radomska.

We kůnkursie na nojpiykniyszy sztad 73. Tour de Pologne Bytůń dostoł piyrszy plac. Co interesant nůminowany bůł tyż Chorzůw.

Przi grubach zowdy bůły ôrkestry. Ôd dowiyn downa grały łůne na roztomajtych fajerach, barkůrkach ai we ôstatnij drůdze czowieka. Beztuż mało wto na Wiyrchnim Ślůnsku niý zno ich muzyki.

Coby sprowdzić, czym je polůne we piecu, Szucmany ze Rudy Ślůnski mogům prziś na kůntrol. Wtedy trza pokozać, co robiymy ze harmoziami a jake můmy hasie.

We Gýmnozjum nr 9 na Halymbie we Rudzie Ślůnski poklůdzůno bůła ôbywatylsko lekcjo. Dziynka tymu szkolorze můgli sie wywiedzieć miyndzy inkszymi jako wyglůndo lokalrygiýrůng, a co trza zrobić, coby pomiynić swůj plac.