Po ôstatnij nowelizacji hołda ludzi napoczło wycinać strůmy. Jednako wto a kedy moge podle prowa?

18 marca swůj fajer mieli rzymiyśniki. We Bytůniu skiż tego ôdprowiůno uostała Mszo Świynto we kościele św. Jacka a po nij sbajslowno bůła Gala Cychu Roztomajtych Rzymiosłůw a Gyszeftności.

    We Tychnikům nr 4 we Bytůniu mielimy juże 6 edycjo kůnkursa fligrowyj wiydzy „Latająca Miotła Baby Jagi”.

We Zobrzu industryjo ôd downa szło snolyź bezmaś wszyndzie. Gruby, huty, hołdy, maszýny a inksze znoł bezmaś kożdy. Teroski jednako i tyn sztad sie pomiynio. A te pomiany werci sie ôbserwować.

Szpauszpilery juże trynujům. Toć za niýdugo bydům przedstowiać musical Kopciuszek na binie Sztad Kultůr Cyntrum na Frynie we Rudzie Ślůnskij.