Smart City na Chebziu? A mono we Rudzie Ślůnskij, a Chebize wożne we tyj idyji? Ta jedna z nojstarszych tajli Rudy Ślůnskij czeko na rewitalizacjo.

Zielůno strzałka na krojcokach zno bezmaś kożdy szofer. Ale eli kożdy s nich wiy, co łůna znaczy a co wolno, kej sie ôświyci?

Walyntynki to dziyń szczygůlny, kery bezmaś kożdymu sie jakoś spůmino. Latośne Walyntynki we tym Lazarycie na zicher juże bydům pamiyntać bez dugi czos.

Kůncerty dowali juże na roztolicznych binach m.in. we Polsce, Dani, Niýmcach, Słowacji, Austri. Akordýjůnisty ze grupy miana Edwarda Huloka ze Rudy Ślůnski grajům juże ôd 70 lot. I gynau skiż tego jubilyjům mielimy niýowno kůncert we Důmu Kultůry na Biylszowicach.

Podle nowych informacyj, juże niýdugo na placu po downyj KWK Powstańców Śląskich we Bytůniu, majům ruszyć piyrsze inwestycje. Jako to bydzie wyglůndać?