18 marca swůj fajer mieli rzymiyśniki. We Bytůniu skiż tego ôdprowiůno uostała Mszo Świynto we kościele św. Jacka a po nij sbajslowno bůła Gala Cychu Roztomajtych Rzymiosłůw a Gyszeftności.

    We Tychnikům nr 4 we Bytůniu mielimy juże 6 edycjo kůnkursa fligrowyj wiydzy „Latająca Miotła Baby Jagi”.

We Zobrzu industryjo ôd downa szło snolyź bezmaś wszyndzie. Gruby, huty, hołdy, maszýny a inksze znoł bezmaś kożdy. Teroski jednako i tyn sztad sie pomiynio. A te pomiany werci sie ôbserwować.

Szpauszpilery juże trynujům. Toć za niýdugo bydům przedstowiać musical Kopciuszek na binie Sztad Kultůr Cyntrum na Frynie we Rudzie Ślůnskij.

Co to je szlagfest wiedzieć bydům pewnie Ci starsi. Jednako i modzi powinni dować sie pozůr na udar. A trza ô tym pamiyntać, bo nojwożniyjszy przi tymu je czos a profilaktyka.