Kardiologi ze Rejyncyjnego Szpecjalistik Lazaryta nr 4 we Bytůniu majům swoje małe jubilyjům. Gynau 20 lot tymu napoczło sie tam lyczyć Herc Hemodynamika.

Hołda przi ceście 1-go Maja ôd jakigoś czosu je rewitalizowano. Dziynka tymu co sztad dostoł dofinansowaniý na ta robota, mo łůna sie festelnie pomiynić. Kej a jak?

Wiesna, lato, podzim. Listki rosnům, zielyniejům a przed zimům slatujům ze strůmůw. Wtedy trza je pogrobić a potyn zutylizować. Niýkerzi listki lubiům polić. Jednako eli to je dobre?

Ôd czosu założynio Polska Grupa Górnicza redukuje utrota przi dziołaniu a realizuje forplan restrukturyzacje. Jaki je efekt?

We Rudzie Ślůnski coroz czyńsci poradzi sie zoboczyć zielůne wysepki na parkplacach. Podle niýkerych je to blank niýpotrzebne, bo lepi bůłoby sam zrobić plac na nostympne auto. Logiczne. To jednako czamu tak sie niý robi?