Bez cesta Piastowsko na Ôrzygowie we Rudzie Ślůnskij idzie juże spokojnie jeździć. Wyrychtowany tam uostoł na nowo most, dziynka kerymu teroski bydzie lepij a zichernij.

Związek Górnośląski a Ruch Autonomii Śląska zno bezmaś kożdy. Teroski na scyna wylażům dwie nowe partie: Śląska Partia Regionalna i Ślonzoki Razem. Posuchejcie jako łůni majům idyjo.

Juże niýdugo Sztad Muzeum miana Maksymiliana Chroboka na Rudzie we Rudzie Ślůnskij sie powiynkszy. Wszysko skuli tego, co prziłůnczůne a zrychtowane uostanům pomiyszczynia po downym kůmisariacie policje, kery bůł wele niego.

Zrychtowany a ôddany do użytku uostoł stadiůn przi ceście Czarnoleśnyj we Rudzie Ślůnskij. Dziynka tymu bydzie můgła nazod prziś sam lekoatletyka za prawdziwego zdarzynio.

Napoczła sie realizacjo wywelowanyj kůncepcje modernizacje cesty Janasa we Rudzie Ślůnskij. Jako uzdali same miynszkańce, bydzie łůna przejezdno, a bydzie wiyncyj parkplacy.