Nostympno sesyjo Sztad Rady Rudy Ślůnski juże za nami. Teroźnie Rajce uzdali ô festelnie wożnych rzeczach.

34-letni chop, kery chcioł ôkraś jedne ze miynszkań we Rudzie Ślůnskij, uostoł po drapku chycůny. Idzie pedzieć, iże nawet do porzůndku niý wyloz ze haupy a już pudzie siedzieć.

Po ôstatnij nowelizacji hołda ludzi napoczło wycinać strůmy. Jednako wto a kedy moge podle prowa?

18 marca swůj fajer mieli rzymiyśniki. We Bytůniu skiż tego ôdprowiůno uostała Mszo Świynto we kościele św. Jacka a po nij sbajslowno bůła Gala Cychu Roztomajtych Rzymiosłůw a Gyszeftności.

    We Tychnikům nr 4 we Bytůniu mielimy juże 6 edycjo kůnkursa fligrowyj wiydzy „Latająca Miotła Baby Jagi”.