Chorym opiekuje się profesjonalny zespół złożony z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeuty, psychologa, kapelana hospicjum, wolontariuszy medycznych i niemedycznych.

Hospicjum powstało z potrzeby, którą zrodziła wielka ludzka bezradność w obliczu choroby nowotworowej.

 
 
Fundacja Rodzin Górniczych Katowice - materialne wspieranie rodzin górniczych, Fundacja przekazuje stypendia, pomoc finansową na leczenie i rehabilitację.

 
Fundacja DKMS – Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska

 
 
ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM "SEZAM" to organizacja zrzeszająca osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół.