06:50
Śląskie Granie 0
08:00
Pomorska TV 0
08:50
Z archiwum Sfery – Szokowisko 2012 cz.2 0
10:30
Wyry zapraszają 0
12:00
Festiwal Życia cz.1 0
13:15
Biesiada Biesiad 2015 cz.1 0
14:20
Babskie Gadanie 0
15:00
XXVII Rudzki festiwal kultury Dzieci i Młodzieży Szkolnej 0
17:40
We Love Poland 0
18:00
Biesiada Biesiad 2015 cz.2 0
19:05
Sfera Polityki – Jerzy Buzek premiera
19:35
Recz o... premiera
20:00
Biesiada Biesiad 2015 cz.3 0
20:45
Dni Rudy Śląskiej - 2013 Alvon Johnson Band 0
21:45
Łopienka reportaż
22:00
Na straży bogactwa reportaż
22:20
Festiwal Życia cz.2 0
00:35
Śląskie Granie 0
01:00
Zakończenie Programu 0